ניצחון בתקיפת זכיה של הצעה גירעונית

עתירות מנהליות בנושא מכרזים

המשך לקרוא

מענה לעתירה לפסילת הזוכה בתואנות והשמצות לא מוכחות

עתירות מנהליות בנושא מכרזים

המשך לקרוא

עתירה לפסילת מכרז בשל טענת שווא לאי איתור מסמכים

עתירות מנהליות בנושא מכרזים

המשך לקרוא

זכיה בעתירה לביטול מכרז למרות שהצעת העותר נפסלה בצדק

עתירות מנהליות בנושא מכרזים

המשך לקרוא

דחיית טענה לשינוי בדיעבד של תנאי מכרז

בקשות להבהרות ולשינוי תנאי סף של מכרזים (טרם הגשת ההצעה)

המשך לקרוא

פניות להוספת תנאי סף

בקשות להבהרות ולשינוי תנאי סף של מכרזים (טרם הגשת ההצעה)

המשך לקרוא

פניה לשינוי גיל ונפח משאיות ביוב

בקשות להבהרות ולשינוי תנאי סף של מכרזים (טרם הגשת ההצעה)

המשך לקרוא

בקשה לשינוי תנאי סף מצמצמים - מכרז עמדות לתיקון אופניים

בקשות להבהרות ולשינוי תנאי סף של מכרזים (טרם הגשת ההצעה)

המשך לקרוא

שימוע לאחר זכיה בשל טענות שהועלו כנגד הזוכה

ייצוג בשימוע בוועדות מכרזים

המשך לקרוא

שימוע בשל חוסר במסמכים

ייצוג בשימוע בוועדות מכרזים

המשך לקרוא

שימוע טרם פסילת הצעה

ייצוג בשימוע בוועדות מכרזים

המשך לקרוא

שימוע בשל הצעת מחיר נמוכה

ייצוג בשימוע בוועדות מכרזים

המשך לקרוא