עיריית רהט

ייצוג בפני הוועדה לחיוב אישי

המשך לקרוא

מרום הגליל

ייצוג בפני הוועדה לחיוב אישי

המשך לקרוא

מועצה מקומית לקיה

ייצוג בפני הוועדה לחיוב אישי

המשך לקרוא

מועצה מקומית גדרה

ייצוג בפני הוועדה לחיוב אישי

המשך לקרוא

מועצה מקומית חורפיש

ייצוג בפני הוועדה לחיוב אישי

המשך לקרוא

מועצה אזורית גולן ומועצה מקומית חורפיש

הוועדה לחיוב אישי - שלבים מקדמיים טרם שימוע

המשך לקרוא

עירייה בדרום הארץ

הוועדה לחיוב אישי - שלבים מקדמיים טרם שימוע

המשך לקרוא