דרישת תשלום במושב חקלאי עבור תוספת בניה

הפחתות היטלי פיתוח

המשך לקרוא

דרישת תשלום לאחר בהעלאת טענה של שימוש חורג בקרקע חקלאית

הפחתות היטלי פיתוח

המשך לקרוא

דרישת תשלום בעקבות בקשת היתר בניה בחווה חקלאית

הפחתות היטלי פיתוח

המשך לקרוא

הפחתה של 2 מיליון ש"ח עבור שטח ומבנים ישנים

הפחתות היטלי פיתוח

המשך לקרוא

המקרה של יורשי המנוח ג.

ביטול חיובי היטלים מסיבות של התיישנות ושיהוי

המשך לקרוא

חוק ההתיישנות מול חוק עזר עירוני

ביטול חיובי היטלים מסיבות של התיישנות ושיהוי

המשך לקרוא