ביטול עיקולי בנק שהוטלו 18 שנים לאחר היווצרות החוב

ביטול חיובים וחובות ארנונה בגלל התיישנות ושיהוי

המשך לקרוא

תחנת הדלק שהעירייה טענה שאינה יודעת מי מחזיק בה ומי חב בארנונה

פטור בטענת "איני מחזיק"

המשך לקרוא

פשרה לצמצום החוב ל- 8%

הרמת מסך בעלי שליטה לגביית חובות ארנונה

המשך לקרוא

הרמת מסך כפולה כנגד בעלת שליטה בחברה שהשקיעה בחברה החייבת

הרמת מסך בעלי שליטה לגביית חובות ארנונה

המשך לקרוא

חברת פ.נ.נ. – הפחתה של 80% מהחוב

ביטול חיובים וחובות ארנונה בגלל התיישנות ושיהוי

המשך לקרוא

צמצום חוב של בית מלאכה - מ- 800 אש"ח ל- 70 אש"ח

ביטול חיובים וחובות ארנונה בגלל התיישנות ושיהוי

המשך לקרוא

פטור נכס לא ראוי לשימוש – פירוק תשתיות חדר בריחה

פטור מתשלום ארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש

המשך לקרוא

פטור כנכס לא ראוי לשימוש  - נזילות וריקבון

פטור מתשלום ארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש

המשך לקרוא

מחסן המשמש חנות לממכר מוצרי תאורה

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

מחסן נפרד לשימוש מפעל לייצור מזגנים

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

מחסן המשמש מסגריה

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

קביעת סיווג לחדר בריחה

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

צימר המשמש גם לחגיגות אירועים

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

עסק לאספקת ותיקון ברי מים

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

חברה להרכבת מעליות

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

עסק להרכבת צנרת לכיבוי אש

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

עסק למחזור מחסניות טונר למדפסות לייזר

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא

מפעל מזגנים

שינוי סיווג ארנונה  - השגה וערר על גובה החיוב

המשך לקרוא