מחוב של מאות אלפי ₪ ל- 20 אש"ח בלבד

הפחתה וביטול חובות ארנונה בשל התיישנות

המשך לקרוא

הפחתה משמעותית על ידי מתן הנחה בדיעבד

הליכים למחיקת חובות על פי הוראות משרד הפנים

המשך לקרוא

יישום הנחות גם על דירה להשקעה

הליכים למחיקת חובות על פי הוראות משרד הפנים

המשך לקרוא

הפחתה ארנונה בגובה 140 אש"ח

הליכים למחיקת חובות על פי הוראות משרד הפנים

המשך לקרוא

ביטול חובות יורשים

הפחתה וביטול חובות ארנונה בשל התיישנות

המשך לקרוא

פשרה מהירה והפחתה של 50%

הפחתה וביטול חובות ארנונה בשל התיישנות

המשך לקרוא

הפחתת חובות ליורשי יורשים

הפחתה וביטול חובות ארנונה בשל התיישנות

המשך לקרוא

תיקון טעות בעילת הפטור

פטור מארנונה בגין נכס ריק או בגין נכס לא ראוי לשימוש

המשך לקרוא

פטור חוזר לנכס ריק בעסקה שבוטלה

פטור מארנונה בגין נכס ריק או בגין נכס לא ראוי לשימוש

המשך לקרוא