שרון יונתן – 29.07.2020

עמותת ל.כ.ן (לקידום כדורסל נשים) פנתה השבוע לגזבר העירייה, רו"ח גידי טביב, בטענה כי קיימת אפליה זועקת לשמיים בחלוקת תמיכות לאגודות הספורט עבור שנת התקציב 2020.

קרא עוד

שרון יונתן – 21.10.20

המחלוקת שכללה טענות חמורות של הקבוצה כנגד העירייה עד כדי איום בתביעה ומצד שני פתיחת חקירה חשבונאית של העירייה נגד הקבוצה

קרא עוד

תביעה ייצוגית – 12.02.2019

התושבת ליטל ורסנו-ברכה טוענת כי אף שהמועצה גבתה היטל שמירה מהתושבים החל מחודש מאי, כלל לא הופעלו בתקופה זו שירותי שמירה ביישוב.

קרא עוד

איתן אלחדז – 26.5.2020

בוקר אחד מתעוררים תושבי מתחם רחוב תמר בנווה מונוסון ומגלים כי תשלומי הארנונה שלהם קפצו בעשרות אחוזים. הם שוכרים שרותי מדידה וליווי משפטי, מגישים ערר,

קרא עוד

חופית כהן-אולאי – 09.11.17

העירייה הגדילה את חשבון הארנונה של בעל עסק בחולון ב-200 אלף שקל, האיש החליט להילחם על פרנסתו ופנה לעו"ד. וועדת ערר ביטלה את החיוב

קרא עוד

בפני אילו ערכאות ניתן לטעון בנוגע לתשלומי יתר של היטלי פיתוח?

מה עושים כשבקשה להיתר בניה, לתוספת בניה או להעברת נכס מבעלות לבעלות, מובילה לדרישה לתשלום היטלי פיתוח – היטל סלילה, תיעול שצ"פ היטלי מים וביוב

קרא עוד

מהי "הרמת מסך" המאפשרת לגבות חובות מבעלי השליטה בחברה?

עפ"י סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים, קיימות נסיבות בהן ניתן לגבות את חובות החברה מבעל השליטה בה. נסיבות אלו קבועות בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה

קרא עוד

לאיזו ערכאה יש לעתור בענייני מכרזי תאגידי מים וביוב?

מטרתו של מאמר זה היא "לעשות סדר" בכל הקשור לסוגית הערכאה שאליה ניתן לפנות בכל הקשור למכרזי תאגידי מים וביוב, ובפרט לספק מידע מקצועי

קרא עוד

חובות ארנונה ישנים: לא מוותרים ומצליחים להפחית את החוב

כי אחרי שנים של מאבק, בית המשפט הצליח לכפות עליהן את חוק ההתיישנות, כך שתמיד כדאי לבדוק מה ניתן לעשות, בכדי להפחית את חיובי התשלום שקיבלתם.

קרא עוד