צברתם חובות ארנונה ישנים? אל תמהרו לוותר ולשלם!

כי אחרי שנים של מאבק, בית המשפט הצליח לכפות עליהן את חוק ההתיישנות, כך שתמיד כדאי לבדוק מה ניתן לעשות, בכדי להפחית את חיובי התשלום שקיבלתם.

המאבק על אכיפת חוק ההתיישנות
חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 קובע כי חוב שלא נתבע במשך שבע שנים מאז היווצרותו, התיישן, ולכן לא ניתן להגיש יותר תביעה בנוגע לחוב זה.

אלא שבמשך שנים, הרשויות המקומיות לא התייחסו לקיום טענת ההתיישנות עד שבשנת 2010 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון (רע"א 187/05 נעמה נסייר נגד עירית נצרת עלית) אשר קבע מפורשות כי:
"ככלל, בתביעות בענייני ארנונה, מתקיימים הרציונליים העיקריים שביסוד ההתיישנות האזרחית בתביעות בעלות אופי כספי. לרשות ניתן פרק זמן של שבע שנים לממש את תביעתה; הנישום רשאי לצפות כי בחלוף התקופה לא ייחשף עוד לתביעה לתשלום הכסף

ואולם, עם קבלת פסק הדין הזה, התחכמו הרשויות, וטענו לאורך זמן, כי העובדה שפעלו בדרך של הליכי גבייה מנהליים, ואף שלא הוגשו תביעות, עצרה את מרוץ ההתיישנות.
וכאילו לא די בזאת, הרשויות המקומיות לא ויתרו וניסו לפעול בדרך של הליכי גביה פאסיביים וסירוב לתת אישור לטאבו על העדר חובות, כאשר היו לנכס חובות כל שהם (ארנונה והיטלי פיתוח), אף אם אלו באו לעולם לפני יותר משבע שנים. 

בהמשך לכך, בית המשפט הגיב, (בערכאות נמוכות), וקבע שלא ניתן לפעול בדרך הזו.

ועדיין –  הרשויות המשיכו בשלהן!!

אך עד מהרה, דרכן של הרשויות לעקוף את הנחיית בית המשפט העליון נחסמה, וביום 15.4.15 ניתן פסק דין (בעע"מ 8832/12 עיריית חיפה נ' סלומון ואח') ובו נקבע כי דיני ההתיישנות חולשים הן על דיני הגבייה האקטיביים, והן על דיני הגבייה הפסיביים.
כמו כן, בשנת 2018 נקבע בבית המשפט העליון כי הליכי גביה מנהליים אינם עוצרים את מרוץ ההתיישנות, וכי חוב שנוצר לפני יותר משבע שנים אינו בר תביעה.
(ע"א 4302/16 עירית ירושלים נ' פרידמן צבי).

חשוב לציין שלפני אותם פסקי דין, לרשויות לא היה שום אינטרס למהר ולפעול לגביי חובות, שכן עד לחודש אפריל 2014  כל חוב צבר ריבית פיגורים של 9% צמוד לשנה, וגם החל משנה זו ריבית הפיגורים, אמנם הופחתה, אולם היא עדיין עומדת על שיעור של 6% צמוד לשנה.

ומה ניתן ללמוד מהסקירה ההיסטורית שלעיל?
המסקנה היא שלא צריך לוותר ולשלם לרשות המקומית את הסכומים שהיא דורשת עבור חובות ישנים, גם אם היא טוענת שפעלה באמצעים כאלו ואחרים. ותמיד יש מה לעשות כדי להפחית את התשלומים הנדרשים, שכוללים בחובם סכומי עתק בגלל ריבית הפיגורים הדרקונית.
אז גם אם הזמן דוחק ומאוד רוצים לקבל במהירות אישור לטאבו, חבל לוותר על סכומי כסף משמעותיים, ומומלץ לפנות לעו"ד הבקיא בתחום כדי שזה ייבחן את המסמכים שבידכם, ויראה כיצד ניתן לסייע לכם ולהפחית את החיוב

אולי יעניין אותך גם